Besøgsrestriktionerne ophæves

Fra torsdag den 2. juli 2020 kan der igen frit aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på ældrecentrene og på midlertidige pladser.  

Sundheds- og Ældreministeriet har den 1. juli offentliggjort en ny bekendtgørelse vedrørende bortfald af nuværende besøgsrestriktioner på ældrecentre og de midlertidige pladser. Der vil fra torsdag den 2. juli kunne aflægges besøg såvel ude som inde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god håndhygiejne og hensigtsmæssig adfærd følges.   

Den lokale ledelse vil sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde.   

Besøg vil som udgangspunkt skulle foregå i beboerens egen bolig/borgerens stue eller på udendørs-arealerne. For at forebygge smittespredning er det ikke muligt at gennemføre besøg i fællesarealerne indenfor på ældrecentrene og midlertidige pladser. Alle pårørende vil skulle vaske og spritte hænder inden besøg. Ved ønske om at benytte værnemidler såsom masker og/eller handsker vil dette blive stillet til rådighed.    

Pårørende opfordres til at lade sig teste for Corona-virus, inden der aflægges besøg på ældrecentrene og midlertidige pladser.  

Cafeerne på ældrecentrene vil fortsat være lukket frem til forventeligt midt august.

Ud og køre med LOUD'N'PROUD

Lørdag den 25. maj 2019 afholdt Ældrecenter Hvissinge - i samarbejde med de frivillige og motorcykelklubben Loud’N’Proud - et arrangement med motorcykelkørsel, pølser, flæskestegssandwich og højt solskin.

Mange af vores beboere var glade for at få en tur bag på motorcyklen.

Loud'n'proud på Hvissinge Loud'n'proud på Hvissinge

Loud'n'proud på HvissingeLoud'n'proud på Hvissinge