collage

De frivillige er vigtige på Ældrecenter Hvissinge

De frivillige skaber indhold i borgernes hverdag med personligt nærvær, socialt samvær, ekstra hjælp og omsorg. Med gode og meningsfulde aktiviteter og oplevelser er de med til at forebygge ensomhed og isolation og dermed styrke livskvalitet, glæde og trivsel.  

I samspil med personalet er de frivillige med til at muliggøre flere aktiviteter, som er afgørende, når beboernes forskellige forudsætninger, ønsker og behov skal imødekommes. De frivillige arrangerer og afvikler en stor del af de daglige aktiviteter og større arrangementer.  

 

Har du lyst til at være frivillig?

Kontakt vores frivillighedskoordinator, hvis du - som frivillig - vil være med til at skabe glæde og gode oplevelser for beboerne på Hvissinge?  

Se kontaktoplysninger nederst på siden.