aktivitet
I Dagcentret er ansat 5 faste personaler, og i perioder er der ansatte i løntilskud, virksomhedspraktik eller elever, som hjælper til. 

 

Demensdagcentret

Er du eller din pårørende ramt af demenssygdom eller har demenslignende symptomer, er demensdagcentret et alternativt tilbud, hvor der er høj faglighed, forståelse, imødekommenhed og respekt for det enkelte menneske, som vi altid har i centrum.

Personalet:

På demensdagcentret er der 3 faste personaler med forskellige uddannelser sygehjælper, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, som er nogle positive, engagererede og fagkyndige medarbejder med god humor.

Vi tager udgangspunkt i de 5 store behov, som er hos mennesker med demens:

 • tilhør
 • tilknytning
 • trøst
 • identitet
 • beskæftigelse

Der er plads til 9 borgere i demensdagcentret, hvor der tilbydes:

 • kendt ansigt kommer sammen med chaufføren og henter borgeren i eget hjem
 • hjemligt miljø
 • socialt samvær
 • hygge i små grupper
 • små aktiviteter efter borgens ressourcer og behov
 • sanseoplevelser fx håndmassage, bagning mm.
 • udendørs aktiviteter
 • små udflugter
 • hjælp og støtte til let personlig pleje og praktiske opgaver.

På demensdagcentret tages der altid udgangspunkt i borgers behov, ønsker og ressourcer.