Gang på Dalvangen

Når du bor på et ældrecenter, bor du til leje hos Glostrup Boligselskab eller Glostrup Kommune. Det er din private bolig. Boligerne er indrettet, så de er velegnede til ældre og/eller svage og handicappede mennesker. Der er plejepersonale på ældrecentrene døgnet rundt.

Tal med Visitationen, hvis du overvejer en plejebolig

Hvis du ikke længere kan klare dig i dit hjem, og overvejer en plejebolig, skal du tale med visitationen i Glostrup Kommune. Dine pårørende, hjemmehjælp eller læge kan eventuelt hjælpe dig med at tage kontakt.

Se mere på Glostrup Kommunes hjemmeside Botilbud og ældreboliger

Boligerne er lejeboliger hos Glostrup Boligselskab eller Glostrup Kommune

Alle boligerne på Ældrecenter Hvissinge er lejeboliger. Det er Visitationen i Glostrup Kommune, der godkender dig til en plejebolig. Når du er blevet godkendt til en plejebolig, får du tilsendt en lejekontrakt.

Lejekontrakt med Kommunen

Afdeling 1 og 2 administreres af Glostrup Kommune. Du betaler en individuel indtægtsbestemt husleje, og du skal ikke betale indskud.

Lejekontrakt med Glostrup Boligselskab

Afdeling 3 administreres af Glostrup Boligselskab. Lejekontrakt fremsendes af - og skal returneres underskrevet til Glostrup Boligselskab. Der skal betales indskud til Glostrup Boligselskab inden du kan flytte ind i din plejebolig.

Du kan læse mere om plejeboligerne på Glostrup Boligselskabs hjemmeside.

Boligernes indretning

Generelt

Plejeboligerne på Ældrecenter Hvissinge er indrettet, så de er egnede til ældre. Både et-rums og to-rumsboligerne er indrettet med: 

  • brede døre
  • rummelige badeværelser, hvor der er plads til kørestol og til hjælpepersoner
  • plejeseng
  • klædeskab
  • telefon- og antennestik
  • nødkaldeanlæg.

Et-rumsboligerne:

Boligerne på Afdeling 1 og 2 er et-rumsboliger. Boligerne er indrettet med et stort værelse, som fungerer som stue og soveværelse. Boligen har eget badeværelse. Et-rums boligerne er 24 m²

To-rumsboligerne:

Boligerne på Afdeling 3 er to-rumsboliger. Boligerne er indrettet med opholdsstue, med åbent køkken, adskilt af en lille mur, samt soveværelse og badeværelse. To-rums boligerne er 60-65 m²

Privat bolig – og arbejdsplads

Når du bor i plejebolig er det din private bolig, og du må indrette dig som du vil efter din personlige smag. Men din bolig skal også kunne fungere for det personale, der kommer i din bolig. Det vil sige, at der er nogle krav i loven om arbejdsmiljø, der skal overholdes. For eksempel skal du tage hensyn til, at:

  • der skal være plads til eventuelle hjælpemidler og rengøring
  • der må ikke lægges tæpper på gulvet
  • badeværelsesgulv og håndvask skal være ryddet
  • hvis du ryger i din bolig, skal du sørge for, at personalet, der kommer i din bolig, ikke bliver generet af røg. Så du må ikke ryge mens de er i din bolig, og der skal luftes ud inden de kommer.

Økonomi

De fleste af boligerne på ældrecentrene i Glostrup er lejeboliger hos Glostrup Boligselskab. Du skal derfor betale indskud og husleje til Glostrup Boligselskab. Nogle af boligerne på Ældrecenter Hvissinge administreres dog af Glostrup Kommune, og derfor betales husleje til Glostrup Kommune. Til disse boliger, skal der ikke betales indskud.

Du kan se en liste over husleje og indskud på Glostrup Kommunes hjemmeside om ældreboliger - under afsnittet "Hvad koster det?"